Wybierz pakiet 3 konsultacji za 400 zł!

Opcja dla kobiet po porodzie

1. W pierwszym tygodniu po wypisie ze szpitala

 • pomoc w prawidłowym przystawianiu dziecka do piersi,
 • pomoc w opanowaniu różnych pozycji do karmienia, omówienie wskaźników skutecznego karmienia,
 • pomoc w nawale mlecznym i wszystkich innych mogących w tym okresie wystąpić problemach.

Spotkanie zawiera:

 • wywiad położniczo-noworodkowy, wywiad dotyczący karmienia maluszka, problemu z jakim borykacie,
 • badanie piersi,
 • obserwację, badanie i ważenie dziecka,
 • ocenę aktu karmienia,
 • rozpoznanie i propozycję postępowania,
 • zalecenia laktacyjne w formie pisemnej.

Ponadto:

 • Często udzielam instruktażu prawidłowego przystawienia dziecka do piersi w różnych pozycjach,
 • dobieram, jeżeli jest taka potrzeba, osłonki na brodawki i udzielam instruktażu prawidłowego ich zakładania,
 • jeżeli jest potrzeba uczę korzystania z laktatorów ręcznych lub elektrycznych, ewentualnie uczę ręcznego odciągania pokarmu.
 • Jeżeli jest potrzeba kieruję mamę do innych specjalistów np do fizjoterapeuty, neurologopedy, radiologa, ginekologa, neonatologa, pediatry, dietetyka.
 • Oceniam ryzyko dla dziecka stosowania leków przez matkę.

2. Wizyta kontrolna po kilku-kilkunastu dniach po pierwszej wizycie w domu

 • ważenie dziecka,
 • kontrola przyrostów masy ciała i innych parametrów związanych z prawidłowym karmieniem piersią,
 • ocena postępów po zastosowaniu zaleceń z pierwszej wizyty, ewentualnie ich korekta,
 • kontrola ssania np. po podcięciu wędzidełka,
 • utrwalenie, ewentualnie korekta pozycji do karmienia.

3. Wizyta kontrolna po kilku-kilkunastu dniach po drugiej wizycie w domu

 • ważenie dziecka,
 • kontrola przyrostów masy ciała i innych parametrów związanych z prawidłowym karmieniem piersią,
 • ocena postępów po zastosowaniu zaleceń z drugiej wizyty, ewentualnie ich korekta,
 • kontrola ssania.

Opcja dla kobiet ciężarnych

 1. udany start do karmienia piersią – kurs przygotowujący do karmienia 2 godz
 2. problemy w laktacji – kurs jak poradzić sobie z ewentualnymi trudnościami podczas mlecznej drogi 2 godz.
 3. porada laktacyjna po porodzie.

 
 
 
 
Call Now Button